Přepnout na zobrazení se styly
seznam povídek

křesťanská povídka s biblickým poselstvím příběh s křesťanským... vyprávění


Dubové vyprávění: Špinavý diamant

2007, pro časopis Posel
i

Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi;
odpouštějte a bude vám odpuštěno. (Lukáš 6,37)  

Bylo to na podzim, slunko se s večerem sklánělo a barvilo listí do zlatavých odstínů. Paprsky se probíjely skrz koruny vzrostlých stromů a zpívaly tu svoji píseň. Hebký vánek hladil stromečky a čechral peřinku zemi, připravené k zimnímu spánku. A mě stále zněla v uších ta melodie, neznámý nápěv vonící dávnými časy. Tóny mě lechtaly na hrudi, cítil jsem chvění strun, vůni let které napsaly tu starou píseň. Lehké nožičky víl i temné dunění kopyt. V tom se ke mně sklonil starý dub s kůrou zvrásněnou moudrostí. Jeho listí ševelilo a šeptalo a koruna se kývala, jako by mi chtěl něco říci. Snažil jsem se rozumět. Naklonil jsem hlavu a zaposlouchal se do šustění posledních lístků. Pomalu jsem v šepotu začal rozeznávat slova a věty. A starý dub se sklonil ještě níže, zdvihl mě do náručí svých větví a počal vyprávět.


Byl krásný, byl nádherný, třpytivý, jasný a vzácný. Jeho lesk dokázal prozářit i ty nejtemnější kouty a jeho světlo prosvítilo i smutné části lesa. Kde se objevil, tam byla radost, zpěv a čistota. Každý kdo jej někdy spatřil nemohl zapomenout. Patřil víle. Nosila ho u srdce a dobře o něj pečovala. Ten diamant byl její poklad. Dokázala s ním protančit celé noci. Ale nebyla sobecká, ochotně jej nosila tam, kde ho bylo zapotřebí, tam kde světlo pohasínalo, kam nedolehl třpyt hvězd, kde skomíral poslední plamének. …

Jednou za měsíčně stříbřité noci seděla víla na hrázi. Bylo ticho. Bílé světlo kreslilo zvláštní obrazce ve vodě. Jen tu a tam se ozvalo vzdálené zahoukání sovy, táhlé húúú, húúú… Jinak bylo ticho. Smrky stály nepohnutě a bílé břízky mlčky zpívaly svou sladkou píseň, která nemá slova ani nápěv, ale má duši. Ten klid vyzařoval z celého kraje. Víla byla šťastná. Také v ní cinkaly zvonečky krásnou plnou melodii která se zatřpytí při každém nadechnutí. Vzala svůj diamant do ruky. Prohlížela si jeho lesk. Vzpomínala co všechno spolu zažili. Její duše se vznášela v blažených vzpomínkách, když tu se vedle ní neslyšně snesl tmavý stín. A právě ve chvíli kdy se víla nadechovala, aby znovu zajiskřila svou písní, do ní strčil. Jen se zaleskl v jejích rukou, pak na břehu a zmizel v bažině. Diamant byl pryč, světlo pohaslo. A tak víla ani neviděla jak ten stín vydal temný skřek a pak kvapně zmizel. Při té vzpomínce se dub ještě teď zachvěl a setřel si z čela studený pot. Pak pokračoval. Víla nešťastně vyskočila, vůbec nedbala že se zmáčí a zašpiní. Chvatně začala prohledávat bahno na břehu. Pobíhala tam a zpátky. Šmátrala po dně. Hledala a volala o pomoc. Nezastavila se ani když jí trní na břehu roztrhlo její krásné mléčně bílé šatičky.

Už ho mám! Náhle vykřikla tak radostně až se hladina rybníčku zčeřila a zpod hráze se ozvalo zmatené kuňkání probuzených žab. Už ho mám! A přitiskla si jej na své místo k srdci. Už ho mám. Pak si ale uvědomila, že vůbec nezáří, a opravdu diamant už nebyl krásný ani třpytivý. Byl špinavý, celý od bahna, docela ošklivý a zapáchal. Tatam byl jeho někdejší lesk, jeho světlo bylo zkalené a spíše strašidelné. Ubohá víla se dala do pláče, pro slzy ani neviděla, když smutně opouštěla to místo neštěstí. Ježí slzičky dopadaly na zem a jemně zvonily o kamínky. Pro pláč ani nezaslechla dub, který za ní šepotavě volal své varování.

Doubek, tehdy ještě docela malý, se sehnul, vzal špinavý diamant do svých svěžích paží a lehce jej omýval v křišťálových vodách blízkého jezírka. „Díky,“ šeptl tiše vděčný diamant a jeho teplé světlo ozářilo dubové listí v koruně stromu. Pak se chytil nejbližší větévky, sklouzl se a vyskočil na nebeskou klenbu. Šel k Bohu, za svými a nyní společně s ostatními opuštěnými diamanty září z noční oblohy.


Bezděčně jsem zvedl hlavu a zahleděl vzhůru. Tolik hvězd mi zářilo nad hlavou, až se mi z toho zatočila. Hvězdy se nepohnutě dívaly dolů a dál posílaly své stříbrné světlo na zem, k těm kteří je opustili. A starý dub mě postavil na zem, a zašeptal: „Hledej špinavé diamanty, je jich málo a jsou příliš vzácné…“ Dub mluvil dál, ale tomu už jsem nerozuměl, slyšel jsem opět jen šustění a ševelení posledních lístků v jeho koruně. Musel jsem jít. Slunko se již ukládalo k spánku, a v jeho světle se mi zdálo, že větve starého dubu hoří pokojným plamenem a mávají mi na rozloučenou. Musím zpět k normálnímu životu, ale budu stejný jako předtím?


Ne, nebyl jsem to já kdo slyšel toto vyprávění a přesto ho znám. Nevím kdo, nebo co byl ten diamant. Ale jedno vím, nechci zahazovat srdce, které je špinavé, ani své, ani cizí. Hvězd už je dost.


Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý. 
„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. (Izajáš 40,25)

nahoru - seznam povídek - další stránka >>

Počet návštěvníků: