Křesťanská báseň : literatura
Přepnout na zobrazení se styly

Běloskvoucí

2006, sbírka Agapé
i

Přilétal s prvními paprsky,
a žárné slunko nosil v dlaních,
jako jitřní pták a jako samo svítání,
přicházel ze stříbrných dálek, do tmy.

Každé ráno vstával z křišťálových paláců,
pil světlo ze stříbrného kalichu,
a hodoval u zářivé slavnostní tabule.
Jeho pochoutkou byla láska a spravedlnost.

Sedával na židli z bílého ohně,
a procházel se v ledově zeleném parku.
Oblékal se do bělostného roucha slávy,
a zdobil se korunou moudrosti.

Jeho krok rozechvěl celá nebesa,
a když zpíval, i andělé si zakrývali tvář.
Zvuky jeho písně rozechvívaly oblaka,
její tóny zvonily v uších a jiskřily na rtech.

Ta vznešená melodie probouzela slunce,
otvírala brány světel i hlubiny moří,
stavěla mosty a bořila hory,
a pouhým dotekem rozevírala květy.

Její vysoké tóny se blyštily jako noční obloha,
a hloubky té melodie rozhýbaly základy země.
V každém kdo zaslechl jedinou notu,
zažehla oheň, který pak planul v jeho srdci.

Každé ráno přicházel vzácný syn Běloskvoucí,
ze síní svého otce do světelných paláců,
přes balkony květin se díval do dálek,
za dálavy světů až k cíli paprsků ranního slunce

Svým pohledem přicházel k nám,
jeho oči pronikaly tmou a odhalovaly vše skryté
podstatu věcí i jejich příčiny.
Díval se pozorně a jeho píseň zněla mezi námi.

Srdce Běloskvoucího bilo vzrušením,
ohnivá krev v jeho těle pulzovala,
a jiskra v jeho oku prozrazovala cit.
Ach jak nás miloval.

Jeho lásku šeptali jitřní ptáci,
ševelily o ní lístky vzrostlých stromů,
jezírka se plnila její průzračností,
a hory jí záviděly výšku.

Jeho srdce hořelo bílým ohněm,
vyprávěl o lásce liliím,
láskou k nám zvonily zvonky v jeho písni.
Láskou by celý svět provoněl.

Avšak nepřátelská temnota a zajetí hradby,
nám oči zavíraly, a kalily zrak,
hledíce jsme nechápali,
a slyšíce jsme nerozuměli.

Odvrhli jsme Běloskvoucího pro jeho lesk,
zavrhli jsme zvuky jeho písně,
její chvění nám bylo zemětřesením,
a její krása ohavností.

VÝHONEK

Zelený výhonek krásný,
vyrašil paprsek jasný,
bez zasetého semene,
každý si na něho vzpomene.

Rosa ho skrápěla každý den,
aby byl rychle posilněn,
v péči svého otce,
rostlo se mu hladce.

Zapustil pevně kořeny,
které měl k tomu stvořeny,
krásný byl a všem lidem milý,
kdo šel kol, zdržel se chvíli.

Však než dozrál klas,
přišel jeho čas.
Nemocí byl stižen,
k slunci nepozdvižen.

Slávu jeho odnesl čas,
jeho listy sežehl mráz,
ztratil krásu i svůj vzhled,
zavrhl ho celý svět.

Nenávistí zasažen,
ze země byl vytažen,
nikdo si ho nevážil,
vážně si to zasloužil.

Do země byl zadupán,
a v zahradu nepozván,
bez naděje na spásu,
sloužil tu jen do času.

Domnívali jsme se, že od otce je sražený,
bez milosti za svou pýchu do země je vtažený,
byly to však naše nemoci co snášel,
a naše bolesti a zranění jež našel.

Temnotou a soudem sebe,
otevřel nám lidem nebe.
Paprsky jitřní nese,
nám co zbloudili jsme v lese.

Výhonek nevzhledný a přece krásně jsoucí,
byl to sám, náš syn Běloskvoucí.
I svoji smrt pro nás podstoupil,
aby nás pro sebe navěky vykoupil.

POZVÁNÍ

Přilétá s prvními paprsky,
a žárné slunko nosí v dlaních,
jako jitřní pták a jako samo svítání,
přichází ze stříbrných dálek, do tmy.

Každé ráno vstává z Křišťálových paláců,
stojí na balkoně květin a svým zrakem přichází,
rozhlíží se po temné zemi a hledá,
stříbřitými paprsky lásky rozhrnuje tmu.

Svou písní rozechvívá nebesa a volá,
jeho volání se nese celou zemí,
Pojďte kdo žízníte a jste vyprahlí,
zadarmo naberte křišťálové vody života.

Vždyť já sám, věčný králů král,
já jsem vás stále miloval,
láska chybí tvému,
srdci ztracenému.Kliknutím stáhnete celou sbírku Agapé
Formát: .zip (.doc, .pdf)
nahoru - další báseň >> Velikost: 210 kB