báseň chrám
Přepnout na zobrazení se styly

Chrám

2007, sbírka Agapé
i

Vyžeň nás ze svého chrámu,
nás prodavače a obchodníky.
Vyžeň ze svého chrámu
voly i býky.

Holuby, mince vyházej,
nenech nás sedět za stoly.
S penězoměnci zacházej,
jak s blátem pod koly.

Bičem nás vyžeň,
tupé ovce bez rozumu.
Větší úroda a větší sklizeň,
patří tvému domu.

Vyžeň nás bez milosti,
z domu prázdných zdí,
ať naše suché kosti
správně pochopí.

Nechej se strávit horlivostí
pro dům modlitby.
Tvé nádvoří se oprostí,
nesvaté úlitby.

Vyžeň nás do pustiny
a na holý vrch.
Ukonči hostiny
veselý ruch.

Bičem a holí nahoru,
na vrchol Golgoty.
Pod ranou skloň nás v pokoru,
ze spánku mrákoty.

Vyžeň nás ke křížům,
na pole bolestí,
až tvrdých krunýřů
víra se oprostí.

Donuť nás pokleknout,
vztáhnout prázdné dlaně,
ať naše srdce doběhnou
do náruče Páně.

Umyj nás, prosím,
to kvůli tobě,
umyj nás, prosím,
v krvi beránkově.

Ať tvůj chrám
se v našich srdcích obnoví,
ó, králi dej nám,
ať k boji jsme hotoví.

VÝZVA

Zahoďte kameny,
postavte chrám,
v srdcích jež znaveně
doutnají nám.

Zvedněte brány,
otevřete dveře,
srovnejte cesty
a porazte keře,

Kristus král přichází,
oblohou zní,
ať poklekne každý,
kdo už to ví.

V modlitbě tiché,
mírně pokořené,
nechejme dveře
srdce otevřené.

I v rozbořený chrám
láska jeho vstoupí,
i špinavé srdce
z otroctví vykoupí.

Krví jeho, beránka,
v těžkých mukách lité,
bude i tvé srdce,
citlivě umyté.

Sláva Ježíši!
Králi nejvyšší!
Lásko dokonalá,
tys vždy o nás stála.Kliknutím stáhnete celou sbírku Agapé
Formát: .zip (.doc, .pdf)
nahoru - další báseň >> Velikost: 210 kB