Agapé - básně a poezie
Přepnout na zobrazení se styly

Proud času

2006, sbírka Agapé
i

Tichá řeka téměř zapomene,
že teče dolů od pramene.
Její vody tmavě vzdálené,
vzpomínají na roky dávno spálené.

Pomalý proud tiše poráží,
ostří na něž stále naráží
a skály velké vzpurné
na kameny bludné.

Míjejí minuty, hodiny, roky,
ukrývá staletí, tisíců kroky.
Smyje co se v proudu ztratí
a zpět to nikdy nenavrátí,

dávné pravdy skrývá,
jeho cesta líná
a tajemství netušené,
během věků odplavené.

Můj proud stále plyne,
vesmírem se vine.
Já jsem pevný bod,
můj je věků hrot.

Má voda se zvedá,
podplatit se nedá,
svírá krále a tlačí chudé,
můj proud tady stále bude!

Beru vše co nehlídají,
marně náhradu žádají.
Skryji to co zapomenou,
do smrti si nevzpomenou.

Co se v proudu smočí,
rychle v prázdnu končí,
mé tajemství odplavené,
nebude už zachycené.

Můj proud nikde nemá cíl,
to jsem všechny naučil.
Mé zbraně jsou sečné,
budu tady věčně!

Proude času, ty jsi stálý,
však čeká tě zlom nenadálý.
Od počátku k cíli,
tvoje voda pílí.

Jsi tu dlouho, a jsi stár,
však toho jsi se nenadál.
Zapomněl jsi na svůj pramen.
Kdo řekl k tvému vzniku amen?

Přijde čas pro konec časů,
až zrnka vyženou do klasů,
tvá chyba bude napravena,
až cesta králi bude připravena.

PŘIJDE ČAS

Vítr a bouře umlknou,
zmlkne i hromobití,
víry a útesy zaniknou,
ztratí se krupobití.

Hluk a běsnění pominou,
údolí budou zasypána,
hroty hor stanou se rovinou,
cesta bude zarovnána.

Bažiny budou vysušeny,
tma ustoupí stranou,
cesty nové položeny,
pochodně zaplanou.

Žár ztratí svou sílu,
zima bude hřát,
sloužit bude cílu,
obnovený řád.

Slepí uvidí slunce,
hluší uslyší hrát,
hudbu co nemá konce,
a která bude hřát.

Mrtví potkají živé
v tento vzácný čas,
až všechno bude nové,
zazní polnic hlas.

Hloupý ať rozumí tomu,
kam mírný vítr vál,
za znění mírových zvonů,
přichází věčný král!

KRÁL PŘICHÁZÍ

Zastav svou práci, přestaň se bát,
vždyť divoký vítr už přestává vát,
když je tvé srdce připravené,
na smrt si vůbec nevzpomene.

Pochodně planou, hoří svíce,
kéž by nás bylo ještě více,
připravených na ten čas,
až rozezní se polnic hlas.

Stříbřité světlo dále míří,
po toužících srdcích se šíří,
náhle ten zářivý jas,
přeruší jiskřící hlas.

Jasné slova z jeho úst,
způsobí bouřlivý růst,
koncert lásky zahajuje,
slovy se těžko vypravuje.

Kdo nepochopil nevytuší,
proč mé srdce prudce buší,
proč očekávám na tu noc,
kdy král odhalí svoji moc.

PŘIPRAVENI

Ježíš je králů král,
který tě věčně miloval,
zamčené dveře neláme,
na tebe však voláme:

Až přijde ten den,
budeš také připraven?Kliknutím stáhnete celou sbírku Agapé
Formát: .zip (.doc, .pdf)
nahoru - další báseň >> Velikost: 210 kB