rozhovor básně
Přepnout na zobrazení se styly

...na konci bude rozhovor

2007, sbírka Agapé
i

-  Pane, cítím se tak slabý.
-  Dal jsem ti své dary.
-  Nevím jak mám s nimi žít.
-  Mě je musíš podřídit.
-  Kde tě však najdu, Pane můj?
-  V tvém srdci mám domov svůj.
-  A… zda se ti tam líbí?
-  Vždyť plním své sliby.
-  Pane tys jej očistil?
-  Přesně jak jsem zaslíbil.
-  Děkuji ti Pane – zaplatil jsi za něj.
-  Nyní jej láskou naplňuji,
    ve své moci ho opatruji.
-  Jak poznám, že to není lež?
-  Přistup jen a ve mně věř.
-  Tedy Pane přijímám…
    Ty jsi opravdový král!
    Tebe chci chválit každý den,
    oslavovat svým životem.
    Ano, nyní už to vím,
    na tváři tvou slávu odrážím.
    Ježíši promluvil’s a toto jsem slyšel:
    „Jsi to ty pro koho jsem přišel.“
Kliknutím stáhnete celou sbírku Agapé
Formát: .zip (.doc, .pdf)
nahoru - další báseň >> Velikost: 210 kB