Přepnout na zobrazení se styly
a velkými obrázky

seznam povídek

Fantasy povídky - Stříbrné jezero


Příběh o příběhu

K povídce Stříbrné jezero


Na sedmou kapitolu Stříbrného jezera jste museli čekat poněkud delší dobu. Bylo to tím, že jsem v příběhu objevil anachronizmus. Tento prohřešek proti času a prostoru mě přiměl k nové kontrole povídky. Problém je již vyřešený, ale vy nyní můžete čerpat z nápadu, který díky tomu přišel. Tento článek vám představí hlavně mapu, přehled míst, jmen a jejich významů a dále různé zajímavosti z pozadí vzniku a vývoje Stříbrného jezera.

Mapa ke Stříbrnému jezeru

Kliknutím na obrázek si můžete prohlédnout celou mapu, která zachycuje dosavadní události Stříbrného jezera. Severní břeh řeky Váry je zatím vymazaný a prázdné místo skrývá nepoznané tajemství.

Všimněte si v pravém dolním rohu měřítka, podle kterého lze určovat vzdálenosti na mapě.


Doba

Příběh se odehrává něco přes dvě tisíciletí po událostech popsaných v knize Pán prstenů a přibližně 300 let po poznutých událostech, při nichž zanikla Středozem, jak jsou popsány v knize Princezna Myška od Laisi Finwen. Je to věk lidí. Jsou to oni kdo rozhoduje o dějinách. Většina elfů již odešla, avšak někteří přece jen zůstali a přijali poslání skrytých pomocníků lidí. Po letech jim však začalo protékat mezi prsty, jak je popsáno v Prologu. Protože věk lidí ubíhá mnohem rychleji, má již nyní zem za sebou pohnutou historii, ve které nechybí okamžiky slávy, ale ani temné chvíle. Vzpomínky na dávné události se tak vytratily z paměti lidí a téměř i, což je skoro neuvěřitelné, z paměti elfů. Spolu se vzpomínkami se tak vytratila i znalost nejrůznějších přírodních a duchovních bytostí, jejich exitence mezi lidmi bývala povážována za pohádkovou. Do této kategorie pro lidi spadali také elfové. Mezi dvorskými intelektuály byly velice moderní názory popírající objektivní existenci dobra a zla. Ti odvážnější dokonce již popírali existenci pravdy.

Přehled jmen

Elwen - Írerya Isilme: Mladá elfka, která byla počata dvěma elfy před uzavřením manželství a toto stigma si s sebou nese životem. O tom vypovídá také její jméno, které znamená: Vášeň měsíčního svitu. Situaci příliš nepomáhá, že je s Famisem jedinými dětmi v elfské komunitě, která ztratila poslání a neví si sama se sebou rady. Díky Famisovi má druhé jméno, dal jí jej on a toto jméno ji provází celým příběhem: Elwen - hvězda. Ve větině příběhu jí je 25 let, ovšem protože elfové dospívají hlouběji a pomaleji, lze přibližně její věk převést na 12 let. Ovšem je nutné zohlednit specifickou elfskou zkušenost.

Famiso: Elwenin kamarád. Je přibližně stejně starý jako ona. Jeho jméno odráží jeho osobnost a znamená: Jemný bělostný déšť. Když byl ještě velmi mladý, zavázal se s Elwen vzájemnou přísahou, kterou se stali bratrem a sestrou. (Jméno Famiso jsem původně vymyslel pro tuto postavu a teprve později, protože se mi zalíbilo, jsem jej použil také pro sebe, to ovšem neznamená, že jsem výhradní předlohou pro Famisa.)

Sorson: Dvacetiletý mladý muž, obyvatel Rovenské pevnosti, který spolu s venkovskými dětmi Aryou a Nordemem naplánoval útěk ze života sevřeného pravidly a povinnostmi do divočiny za Černými horami. Je velmi silnou osobností, věří sám sobě a svým smyslům, avšak ke kamarádům je neobyčejně laskavý, i když nemluvný. Jakýsi šestý smysl jej vždy neomylně provedl dosavadním životem.

Arya: Čtrnáctiletá dívka, kamarádka Nordena. Je velmi obratná a bystrá, většinou rozhoduje i za Nordena. Rozumí mnoha věcem i lidem, ale často má zmatek sama v sobě. Motivací k útěku jí byl pocit nesvobody a neupřímnosti všech lidí, které znala. (Její jméno jsem vymyslel mnohem dříve, než jsem slyšel o Odkazu dračích jezdců a nehodlám se ho vzdát.)

Norden: Čtrnáctiletý chlapec Aryiin přítel. Není příliš chytrý, ale je věrný, upřímný a stálý. Ví co je pravda a dokáže za ní stát. Chce vidět smysl ve věcech, které jej obklopují, i když jim příliš nerozumí.

Aergill: Devatenáctiletý mladík, který si s sebou nese trauma z dětství, kdy téměř uhořel v pevnůstce Algoroth. Shodou okolností se připlete k útěku Sorsa, Nordena a Aryii a dostane se tak z části vlastní vinou a z části Sorsovou bezohledností do situace, kdy je ohrožen jeho život.

Fómarilla: Matka Elwen, její jméno znamená: Tajemná perla. Elwen pojmenovala Írerya - jeho vášeň, čímž se pokusila zřeknout se zodpovědnosti.

Uruhén: Otec Elwen. Pro zmírnění své viny přidal za Írerya ještě Isilme, čímž posunul význam jména a taktéž se zřekl zodpovědnosti. Jeho jméno je důkazem, že události ze Středozemě již nejsou pro elfy tak bolestivé - znamená totiž: Ohnivé oko.

Přehled míst

Linnénnan: Znamená Údolí zpívajících vod. Je nevelké údolí na jihu Černých hor a útočiště elfů. Místo narození Elwen i Famisa.

Rovenská pevnost: Jedna z mnoha nevelkých pevností, které zakládaly královské vojenské jednotky v odlehlých krajích, kde by bylo plýtváním stavět hrady. Byla obývaná vojáky, jejich rodinami, služebnictvem a zbohatnuvšími venkovany. Každý její obyvatel měl již od šesti let povinnost stále nosit takzvanou Rovenskou orlici, která sloužila jako identifikace a zároveň výstraha komukoli, kdo by chtěl občana pevnosti napadnout. Rovenská orlice byl tenký plátek vysoce lesklého kovu a zpravidla se připevňoval na paži speciálním klipsem.

Abaddor: Staré, oupuštěné a nyní již bájemi opředené hradní městečko. Traduje se pohádka, že jeho vládce Abaddon - ničitel stále obývá jeho hradby v podobě černého mraku.

Ringa: Říčka pramenící v Linnénnan, protékající tunelem pod Černými horami, která, proměněna prameny zpod Černých hor v řeku, obtéká Rovenskou pevnost. Její jméno znamená: Chladná.

Černé hory: Dlouhé pásmo černého, neporostlého kamene. Vlivem své barvy bývá celé pohoří ve dne rozpalováno do vysokých teplot. Zadržením slunečního tepla tak hory vylepšovaly úrodnost svých údolí, přesto byly neoblíbené a to zejména kvůli zvukům, které se v noci občas ozývaly z chladnoucí masy kamene.

Chodby pod černými horami: Jedná se spletité bludiště chodeb, které využili k útěku Sorson, Arya a Norden. Bylo vybudováno jako úkryt v dobách bitev o nová území. Nakonec nebylo použito, protože nadloží tmavého kamene se ukázalo být velmi nestabilní. Do chodeb začala vtékat voda a v jejich blízkosti se tvořily rozsáhlé puklinové jeskyně a komíny. V našem období již nikdo neznal přesný rozsah chodeb a pouze pár lidí vědělo, že jimi lze projít na druhou stranu Černých hor.

Vára: Řeka vytékající z propadliště nad Abaddorem. Její jméno znamená: Nečistá. Byla tak pojmenována proto, že propadliště, kde pramenila bylo využíváno jako pohřebiště králů. Dolina byla napájena vodou dvěma přítoky ze severu.

Zajímavosti

Prvotní inspirací mi byly knížky Laisi Finwen. Tedy její příspěvek a rozšíření k Tolkienovu pojetí elfů a jejich kultury. Ve stručnosti si jej může přečíst na jejích stránkách. Z knihy Dítě lesa jsem získal záznam starodávné elfské přísahy sourozenectví.

Příběh jsem plánoval třičtvrtě roku. Po tuto dobu jsem si kreslil vývojové diagramy a mapu příběhu. Této činnosti jsem se věnoval také v době, kdy jsem se měl učit na maturitu. Na podzim roku 2006 jsem napsal 26 stránek příběhu. Pak jsem nastoupil na vysokou školu a byl zavalen množstvím prací, které jsem musel napsat. Studoval jsem na učitele. Občas jsem si příběh přečetl, abych si ověřil, že má smysl v něm pokračovat, ale nenapsal jsem ani čárku. To se změnilo teprve letos, kdy jsem začal Stříbrné jezero přepracovávat a zveřejňovat. Již ve zveřejněných kapitolách se střídají oddíly psané v roce 2006 a roce 2010. Jde to poznat?

Předlohou pro děj mi byli skuteční lidé, moji přátelé. To se ukázalo jako problém, když jsem se k příběhu po letech vrátil, protože předlohy mezitím zestárly. Přesto jsem setrval u stejného způsobu. V mnoha situacích se odrážejí střípky skutečných událostí.

Podobně jako s lidmi je tomu i s popisem přírody. Inspiraci nečerpám pouze z knih a filmů, ale také z výletů do hor. I když bývám v přírodě často i s kamarády, tak pro příběh čerpám převážně ze sólo výprav, které od 17 let každoročně podnikám. Zápisky z některých z nich si budete moci již brzy přečíst na těchto stránkách. Přesto již nyní přiložím pár fotografií mlhy, kterou jsem popisoval v šesté kapitole:


nahoru - seznam kapitol

Počet návštěvníků: