Přepnout na zobrazení se styly
seznam povídek

Průvodce křesťanským životem


Průvodce džunglí

2006, fantasy, alegorie
i

Průvodce džunglí je alegorický příběh. Přenese vás do nespoutané divočiny, říše zvířat, děsivých močálů i míst plných života, kde srdce samo zpívá. Zúčastníte se krvavých soubojů a děsivých zápasů. Prožijete plno elektrizujících chvil a spolu s Tomem a jeho průvodcem Kimem překonáte sami sebe ve vzrušující pouti se záhadným cílem - Rájem. Tato cesta je příběh srdce, které zabloudilo v džungli života a hledá odvahu k žití i samo sebe a nalezne průvodce.


Probuzení


Kap…!

Kap, kap. Otevřel jsi jedno oko. Otevřel jsi druhé oko. Probouzíš se. Ano, ale kde?

Je krásné svěží ráno, jako z reklamy na Dobrou vodu. Kap. Příroda regeneruje. Další kapka rosy sklouzla z listu a rozstříkla se ti na čele. Jsi na louce. Na krásné louce, na polštáři vůní. V nedalekém houští zpěvavě vřeští ptáci. Orchestr. Z dálky sem doléhá šum vodopádu, tisíce kapiček, a teploučké ranní slunce je vysouší, vysouší i lehoučké kapky na tvé tváři. Cítíš se jako znovuzrozený. Příroda regeneruje. Ta čistota kolem tebe. Ladné křivky stébel trávy. Barevné květiny tvoří orientální ornamenty. Harmonie přírody.

Z Relaxace tě náhle vyruší oslovení: „Dobrý den,“ málem jsi to přeslechl. „Dobrý den,“ pozdravíš. I když v této chvíli by ti bylo asi milejší být sám, na otázku: „Kam míříte?“ odpovíš.

„Do Ráje.“

„Ale ano, tam to znám moc dobře, jsem totiž místní průvodce,“ povídá neznámý.

„Vy ho znáte?“ podivíš se.

„Jako vlastní boty, už jsem tam doprovodil mnoho lidí.“ „Nechcete taky doprovodit, kousek?“

„Ne, ne, děkuji, cestu znám, já se neztratím,“ klidně odpovíš. Dáte se trochu do řeči a cesta vám celkem rychle ubíhá. Vtom se ten neznámý náhle zeptá: „Půjdeš za mnou?“

„Kdo jste? Proč bych měl jít s vámi?“ zeptáš se udiveně.

A ten tajemný odpoví: „Jsem Ježíš...


Srdce


Tento příběh není skutečný, přesto se často znovu a znovu odehrává v srdcích lidí. Někde tam hluboko v nás naše ztracené srdce objeví Průvodce a na cestě džunglí získá své pravé jméno. Možná dokonce objeví ráj a také svůj pravý úkol, své poslání. A občas dokonce některé ze srdcí objeví, že je výjimečné, že má poslání, je vyvolené. A tak je tento příběh možná nakonec skutečnější než jiné skutečné příběhy.

Snad se právě nyní někde hluboko v tobě ozývá hlas tvého srdce. Snad ještě bije. Možná, že tvé srdce, to jádro samotného tebe, je zbloudilé, možná už ani neví, kdo vlastně je, natožpak kde je a proč. Ještě žije, ale už neví proč. Pro co žije tvé srdce, pro co žiješ Ty? Nejsi také ty na cestě pryč, neprobouzíš se na krásné louce, aniž bys věděl kam jdeš, nebo neprodíráš se houštím těžkostí, aniž by jsi znal cíl ? Kdo jsi ty? Kam jdeš a s kým? Co je tvůj úkol? Kde je tvé místo? Máš nějakou cenu? Proti komu bojuješ a kdo je tvůj přítel? Kdo opravdu jsi, jaké je tvé jméno?

Možná že jsi také jako Tom utekl hledat ráj, ale spíše než ráj hledáš sebe. Nebo snad už nic nehledáš? Už jsi se smířil se svým životem, už jsi pohřbil své srdce tam kdesi hluboko? Už neposloucháš jeho volání? Zkus to, zaposlouchej se do hlasu svého srdce. Vždyť srdce, to jsi Ty. Pravděpodobně je ztracené, zmatené, volá o pomoc. Nejspíše je i zraněné. Snad si připadá jako malé děťátko, kterému zmizela maminka. Nebo se cítí bezcenné, neschopné, malé, jako že nic neumí. Asi mu někdo pořádně ublížil, tak se krčí v koutku.

Ale proč? Vždyť právě na tebe čeká průvodce džunglí a není to Kimen, je to Ježíš. Rozhlédni se kolem sebe, nadechni se vzduchu, zaposlouchej se do všech zvuků, nasaj tu vůni, roztáhni ruce, nastav tvář slunci, dotkni se listů, postav se na zem a zavolej. Všechno, každá věc to potvrzuje. Jen otevři oči a uvidíš. Ježíš říká: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu…“ To je velký slib. Před tebou je džungle, před tebou je cesta, před tebou jsou odpovědi na tvé otázky, ale sám se ztratíš, zajdeš do údolí bažin, nevrátíš se, nezjistíš pravdu o sobě, pokud půjdeš sám. Sám jít ale nemusíš, přišel pro tebe průvodce Ježíš.

Vtom mě jako blesk zasáhne jistota. Má pravdu! Kimen má jistojistě pravdu! Vím to. Věřím mu. Najednou je mi to všechno jasné. Každý zvuk, každá vůně, každý pohyb, každý list, každý dotek, vše mě utvrzuje v mojí důvěře. Jak jsem to mohl nevidět? I on sám, jeho osoba, to jaký je, mi dokazuje, že on jediný je průvodce. Kimen má pravdu. Věřím mu! Ano, ano, ano, vím to. Přišel pro mě. Je to on!

Chceš zažít něco podobného s Ježíšem? Možná to nebude tak dramatické, koneckonců tohle je jen příběh a ten používá nadsázku, ale chceš to zkusit? Stoupni si a zavolej z celého svého srdce: „Ježíši! Ukaž mi kdo jsem. Ukaž mi kam jdu. Řekni mi můj úkol. Dej mi mé jméno. Uzdrav mé srdce. Buď mým průvodcem. Půjdu za tebou.“ Poslouchej hlas svého srdce. Jestli jsi nevydal své srdce Ježíši, tak neváhej, udělej to. Volej k němu! A jestli jsi mu vydal své srdce, tak se raduj. Tvé srdce je čisté, bílé. Bůh mu odpustil. Nenechej tedy své srdce utlačené někde v koutku. Nemusíš se za něho stydět. Bůh ho očistil. Vytáhni ho na světlo. Nech Ježíše uzdravit jeho rány. Proto je řečeno v Bibli: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. (Efezským 6,14) Tvé srdce možná bylo mrtvé, ale už nemusí být. Jestli jsi se vydal Ježíši, tak tvé srdce vstalo spolu s ním z mrtvých. Křišťálově čisté, průzračné, očištěné z hříchů.

Možná objevím smysl života. Možná objevím něco nového, neznámého, tajemného. Snad mi to pomůže najít pokoj . Výstup je tak namáhavý, ale to, co mě čeká, je tak přitažlivé, tak kouzelné, fascinující, strhující. Nelze odolat volání toho rozhodnutí, které mě čeká. Nemůžu se tomu vyhnout. To moje srdce se chvěje touhou konečně to udělat, konečně najít klid. Já, který jsem celý život něco hledal, za něčím běžel, teď cítím neopakovatelnou šanci to změnit. Odevzdat rozhodování do rukou přítele.

Také ty máš tuto možnost. Jestli také cítíš, jak se tvé srdce chvěje touhou konečně to udělat, odevzdat rozhodování do rukou přítele, tak slyš: „Svoboda pro tvoje srdce, uzdravení, Ty a tvoje jméno je v Pánu Ježíši.“ Nechoď už po svých cestách, třeba i dobrých, neprosekávej si cestu sám, jdi za svým průvodcem Ježíšem, jdi po jeho cestě, on ví kam vede, je přece Průvodce.

Víš, já nejsem Bůh, nejsem Ježíš a nejsem ani průvodce, proto neznám tvé jméno, ani nevím kdo ve skutečnosti jsi, neznám odpovědi na tvé důležité otázky, ty ví jen on. Ale jedno vím jistě. Ty jsi vyvolený! Pokud půjdeš s průvodcem, tak nevyhnutelně zjistíš, že právě ty jsi vyvolený, jsi výjimečný a nenahraditelný. Máš svůj úkol, a pokud ho nesplníš ty, tak ho neudělá ani nikdo jiný. Bůh stvořil tebe a tvé srdce přesně takového, jaký jsi, protože máš být právě takový, jaký jsi. Bůh tě stvořil a on nedělá chyby. A stvořil tě přesně tak, abys ty jediný mohl splnit úkol, který pro tebe má. Proto musíš jít za ním, proto mu musíš dát své srdce, aby ses zachránil, abys splnil úkol. Protože jsi vyvolený.

Tím to ale nekončí, ty a tvé srdce není jen vyvolené, ale taky nebezpečné! Když půjdeš s Ježíšem a budeš plnit svůj úkol, tak budeš hrozně nebezpečný pro Nepřítele.

„Nikdo nejsi a nic neznamenáš!“ pronesl temný vemlouvavý hlas.

„Nic na tobě nezáleží. Když zemřeš, nebudeš nikomu chybět.“

„Možná, že tě snad měl rád, ale teď je rád, že jsi pryč, nechal tě odejít.“

„Kdepak, ty jsi nenapravitelný. Nic nejsi. Nikdy jsi nic nebyl. Nikdo tě neměl rád. Slyšíš? Nikdo, nikdy.“

Slyšel jsi to už někdy, měl jsi někdy taky takový pocit? Nevěř tomu, není to pravda! To se jen Nepřítel snaží zabít tvé srdce. A proč? Protože se ho bojí! Proč by jinak na tebe útočil, kdybys nebyl důležitý a nebezpečný, pokud by jsi nic neznamenal, nechal by tě být, ale ty jsi nebezpečný, proto Nepřítel bude útočit. Zvláště když se budeš prodírat po cestě za Ježíšem, tak bude útočit a nebude tě šetřit. Ty ale nebudeš muset prohrát, protože s tebou půjde tvůj průvodce Ježíš. Ten nebude váhat bojovat za tebe. Tu největší bitvu pro záchranu tvého srdce už vybojoval na kříži a zvítězil. Nyní nebude váhat bojovat za tebe znovu. Protože jsi vyvolený a důležitý. Tady ale pozor! Nepropadej pýše! Důležitý, vyvolený a silný jsi jen s Ježíšem a skrze něho. Je to jeho síla kterou můžeš zvítězit a ne tvoje vlastní. Proto je tak důležité jít s Průvodcem.

Jsi tedy vyvolený, a můžeš být také silný a nebezpečný. Teď je na tobě co s tím uděláš. Můžeš jít dál po své cestě. Pokud jsi vydal své srdce Ježíši, tak budeš zachráněný. Můžeš si dál rozhodovat kam se vydáš a co tam uděláš a divit se proč Bůh nevyslýchá tvé modlitby a proč jeho moc není s tebou. Ale upřímně, zeptej se svého srdce, netoužíš po něčem mnohem lepším? Nechceš skutečně a opravdově žít? Chceš bojovat? A vítězit v moci Ježíše? Chceš splnit úkol? Chceš přijít na to kdo jsi? Chceš mít přítele, kterému se můžeš odevzdat, který o tebe stojí, chce tě? V televizi se to nedozvíš a na internetu to nenajdeš. Žel se to ale nedozvíš ani od nejlepšího kamaráda, kamarádky a ani od rodičů. Ty odpovědi zná Bůh a nalezneš je na cestě za Ježíšem. Pros tedy Ježíše o tři věci a čtvrtou mu slib.

Pros o uzdravení svého srdce. Protože tvé srdce, Ty, jsi byl napaden Nepřítelem a zraněn. Proto tvé srdce pláče, schovává se a bojí, není silné. Ta rána nejspíše byla zasazena někým blízkým, třeba ti někdo řekl, že nejsi důležitý, nebo jsi měl takový pocit, ale vzpomeň si kdo takto mluví. To byl Útok nepřítele, který tě chce zničit, protože se tě bojí.

Pros o své jméno. Potřebuješ zjistit kdo vlastně jsi, abys mohl bojovat a splnit úkol, pro který jsi byl vyvolený.

Pros o svůj úkol. Nebyl jsi stvořený jen tak, ale máš tady na zemi úkol. Ten úkol nalezneš jen na cestě džunglí a jen s Ježíšem. Pros o ten úkol, protože máš všechno, co potřebuješ k jeho splnění. V Pánu Ježíši jsi silný a odvážný.

Slib Ježíši, že půjdeš za ním i když jeho cesta pro tebe bude bolavá a nebude vůbec vypadat jako cesta. Slib mu, že on bude tvůj průvodce a ty budeš ten, kdo půjde za ním. On bude rozhodovat o tom, kam ty půjdeš, ne ty.

Ježíš ti odpoví. Nejspíše ne hned, ale odpoví a až to udělá, budeš překvapen jakým způsobem to udělal a co všechno pro tebe má. Nyní máš volbu, jsi svobodný. Můžeš být svobodný, nebo můžeš být opravdu svobodný a zároveň cele závislý na svém příteli Ježíšovi, uvidíš, že se tyto protiklady budou nádherně doplňovat.


nahoru - seznam povídek - další povídka >>

Počet návštěvníků: