Táborové programy a hry křesťanské
Přepnout na zobrazení se styly

Maximální vztah - Táborový program

Byla noc, zima, tma. Já jsem byl již půl hodiny na cestě. Sám, drobným mrholením promoklými ulicemi, jsem směřoval domů. K počasí do kterého by psa ven nevyhnal, se přidala jednotvárně šedá mlha znečištěná kouřem z okolních domů, kde lidé pěkně v teple nadávali na ten nečas. Byl jsem provlhlý a zmrzlý. Všechny důvody k mrzutosti se na mě valily jako horský masiv. Přesto mi v srdci zněla jarní píseň a mé nohy mě nesly lehce, jako bych se procházel májovým parkem s milou společností. Proč? Měl jsem za sebou úžasný den. Dobrá práce, dobrý přítel a dlouhé modlitby. Jak bych nezpíval! ... Co mohu darovat více než přátelství? K čemu vést, ne-li k Bohu?

Základní rozvrh

Nejsou to lidé, proti komu máme bojovat 

♦  Boj o první místo

Základní škola je velmi konkurenční prostředí. Každý se snaží získat své místo v životě a každý k tomu má své metody. Získat a udržet jej, znamená boj. V tomto boji však není vítězů, pouze poražených.
Přátelství, to je dar, o který je nutné pečovat 

♦  Přátelství

Neporazitelný člověk nesmí věřit nikomu, než sám sobě, nesmí mu na ničem záležet, jinak je zranitelný. Kdo by však vydržel sám? Jak je možné udělat se zranitelným a přesto přežít? Je přátelství pocit, nebo rozhodnutí?
Milovat člověka protože je, odpouštět pro odpuštění 

♦  Konflikt a odpuštění

Není možné být přítelem, kamarádem, synem, dcerou, žákem... a přitom se vyhnout konfliktům. Je velmi snadné milovat lidi, ale jen pokud zrovna nejsou žádní nablízku.
Hřích způsobuje odcizení se lidem i Bohu 

♦  Peklo samoty

Člověk má v sobě dutinu ve tvaru Boha. (Pascal) A usilovně se jí snaží zaplnit čímkoli co je po ruce, vše však svým tvarem nutně selhává a v kritickou chvíli člověk zůstává sám. Co způsobilo tento katastrofální stav lidstva. Proč kluci trpí strachem ze selhání, holky ze samoty a oba se trápí pocitem nedostatečnosti.
Ježíš zemřel za člověka 

♦  Spásný nápad

Tento hrozivý stav samoty a odloučenosti od života není změnitelný zvnitřku. Zásah nutně musel přijít zvenčí - a také přišel. Sám Bůh přišel se spásným plánem, stál jej to nejcennější co měl, on však je Láska a "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele." Cesta ze samoty je otevřena. Přijmeš ji?
Boží pohled na své děti 

♦  Dokonalý otec

Proč, přestože usilujeme žít dobrým životem, vyučujeme pravidla, vedeme k poslušnosti a znalosti zákona, se nám nějak vytrácí smysl toho všeho? Děláme věci proto, že se tak dělat mají, proto, že nás to tak rodiče naučili. Nemáme ale nic co dává život. Bůh to ale změnil. On dává nové srdce.

Průvodní verš

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Jan 15,13


Popis táborového programu

Tento tábor neobsahuje pouze duchovní program, celým táborem nás provází indiánký kmen Karenů. Lze sice použít také duchovní program samostatně, ale my jsme využili zvláštní schopnosti příběhů tlumočit pravdy a tak se celým táborem vinuly prožitky Karenů. Jejich příběh je pozoruhodný! Uchovali si totiž víru v jediného pravého Boha Aj'wu. Jistě si přečtěte jejich příběh. My jsme jím nechali prodchonout celý tábor, každý nástup byl v indiánkém převleku, stejně i večerní setkání u ohně. Hlídka celou noc střežila hořící louč, která je v Karenské vesnici symbolem života. Každé ráno jsme měli krátkou hru jako úvod k tématu dne (lze je nalézt na stránce Ilustrační hry - Táborové) a každý večer jsem vyprávěl příběh Karenů. Prvně jsem čerpal z příběhů přiložených u programu (z knihy Eternity in Their Hearts), pak pokračoval dalšími, které nejsou nikde zapsané. Reagoval jsem jimi na aktuální situaci, i když byly zasazeny do kontextu života Karenů, budu-li mít čas, pokusím se vzpomenout si a zapsat je.


Download


Kliknutím stáhnete celý program
Formát: .zip
Velikost: 1,65 MB


Kliknutím stáhnete pouze duchovní program.
Formát: .pdf
Velikost: 265 kB