Inspirace pro práci s dětmi, děti a škola
Přepnout na zobrazení se styly

Ovoce Božího Ducha - Tábor ratolestí

Byl jednou jeden bohatý král a ten měl na zahradě pěkný strom, byla to jabloň. Jednoho podzimního dne se procházel po své velké zahradě a přitom si vzpomněl na svůj strom a v ústech se mu začaly sbíhat sliny. Dostal chuť na jablka. Přišel tedy k té krásné jabloni, ale ať se díval jak se díval, žádné pěkné jablko nenalezl, jen shnilé plody a ošklivá, kyselá pláňata. Zavolal si tedy zahradníka a řekl mu: "Ta jabloň už zase nic pořádného nenese. Poraz jí! Proč by tu měla stínit?" Ale králův zahradník se jí zastával: "Králi, počkej ještě jeden rok, zkusím jí okopat, pohnojit a za rok třeba ponese ovoce. A když ne, dáš jí pokácet." (Lukáš 13,6-9)

Základní rozvrh

Svět bez lásky znamená samotu 

♦  Láska

Láska znamená vystoupit ze svého úkrytu, riskovat, nechat druhého ať ochutná mé ovoce. To je velmi nebezpečné, protože ovoce není jen dobré a v skrytu duše se skrývají tajemství. Láska znamená nechat je odhalit. Svět bez lásky, jejímž zdrojem je Bůh, znamená samotu sám se sebou a tedy sobectví.
Když se člověk vydá, nalezne své místo 

♦  Radost, Pokoj, Trpělivost

Člověk nemůže ničeho z toho dosáhnout pokud neuctívá. Jinak - dokud si člověk neuvědomuje, že je součástí něčeho většího než je on sám, velkého příběhu, a dokud nepozná, že autor tohoto příběhu je dobrý, nemůže spočinout. Nemůže zůstat na místě ani vteřinu.
Podle svých činů poznáš, kdo je tvým pánem 

♦  Laskavost, Dobrota

Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. (Matouš 12:35) Strom se pozná po ovoci a člověk po činech.
Být křesťan, znamená cenit si Boha více než sebe 

♦  Věrnost

Je-li víra jen osobní názor a vztah je založen jako oboustranně výhodný obchod, pak pro věrnost není ve světě žádné místo. Pokud víra znamená pravdu a vztah lásku, pak se věrnost stává tím čím je v příbězích o hrdinech a tradičních pohádkách. Věrnost navzdory všemu.
Člověk není svým pánem, svoboda je dar 

♦  Tichost, Sebeovládání

Platón, a po něm mnozí další, si myslel, že když člověk pozná co je dobro, tak jej bude dělat. Není tomu tak, člověk není svým pánem a dokud nesvěří vládu nad sebou Bohu, nikdy se nebude ovládat, nikdy se neztiší jeho já.

Průvodní verš

Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako větev nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy nemůžete nést ovoce, pokud nezůstanete ve mně.
Jan 15,4


Popis táborového programu

Teto táborový program jsem připravoval pro besídku (nedělní školu), svým zaměřením je tedy směřován spíše na mladší děti, ale protože na besídkové tábory s námi jezdí děti ve věku od 6 do 15 let, obsahuje program na každý den také poněkud složitější myšlenku, otázku. Při vypuštění některých částí, jej lze dobře použít i pro dorost, nebo nějaký dětský, křesťanský, klub. Pokud nahlédnete do programu, zjistíte, že je poměrně podrobně vypracovaný (20 stran), přesto, narozdíl od tábora Maximální vztah obsahuje pouze podklady pro duchovní (Biblický) program, bez her a podobných věcí. Jak je naznačeno výše, jednotlivá ovoce Božího Ducha jsou rozdělena na pět lekcí pro pět dnů. Pro každý den je zaznamenán příběh, který nastiňuje určité otázky na které pak samotná lekce odpovídá. Důvod proč jsem se rozhodl pro příběh, spočívá ve schopnosti příběhů tlumočit pravdy lépe než vyučování a důvod proč není biblický, je ten, že žádný z nich nevyhovuje celému rozsahu, pokud nechci do textů vkládat vlastní významy. Použití různých příběhů by podle mého názoru zase tříštilo návaznost jednotlivých dní. Nejlépe ale bude, když sami nahlédnete do programu - odkaz je níže. Pro vysvětlení jak zacházet s tímto programem nalistujte stranu 19, nadpis Dodatek.


Download


Kliknutím stáhnete celý duchovní program.
Formát: .pdf
Velikost: 388 kB