Hřích a ospravedlnění - pomůcka pro práci s dětmi
Přepnout na zobrazení se styly

Hřích a ospravedlnění

Jednoduchá pomůcka na které ukážeme, že člověk nedokáže sám sebe udělat lepším. Že Bůh ale dává nové srdce. A co se tím změní, když stále hřešíme.

Pomůcka se skládá ze tří kruhů vystřižených z papíru (výkres ze skicáku A4). Dva kruhy budou bílé a jeden černý. Jeden bílý a černý kruh nastřihneme co nejpřesněji až do jeho středu. Tyto dva kruhy do sebe vložíme, jak je ukázáno na obrázku. Tím je pomůcka připravena.

Použití pomůcky

[Ukážeme pomůcku] Tyto dva spojené, do sebe zasunuté kruhy jsou stejné jako my, lidé. Bílý kruh symbolizuje to dobré v nás. To, co tam na začátku vložil stvořitel, jeho obraz. [posuneme černou otočením] Černý představuje pravý opak - všechno zlé... Snažíme se - každý se snaží - nějakým způsobem vypořádat se vším tím ošklivým a zlým v nás. [otáčíme černým kruhem] A tak se někdy chováme dobře. [odkryjeme větší část bílé] A jindy zle, špatně. [zakryjeme bílý černým] Někdy má navrch dobro, jindy zlo. Ale ať už je na povrchu cokoli, [otočíme kruhy] na druhé straně je vždy pravý opak. A tak ať děláme, co děláme, jsme v podstatě stále stejně dobří i zlí. [otáčíme kruhy v sobě tam a zpět] Nezměníme se. Pouze můžeme to zlé zakrýt.

[Ezechiel 36,26 ...] Tím, že nám Bůh dá nové srdce, vzniká úplně nová situace. [ukážeme bílý kruh] Nové srce je dobré, čisté z obou stran. [otáčíme kruh] Ještě se může stát, že ho něco zakryje. [zakrýváme bílý kruh dvěmi spojenými kruhy] Pak se znovu chováme zle. ALE je to něco cizího, ošklivého, co schovává nás. MY [ukážeme bílý kruh] už jsme jiní. Tohle je to, co pro nás získal Pán Ježíš na kříži. Ospravedlnění! [...]

Zkušenosti

 ♦  Vyzkoušejte si manipulaci s pomůckou předem - otáčení kruhy chce trochu cvik.
 ♦  Neříkejte, že v nás jsou takové kruhy, ale, že my jsme jako ty kruhy. Mladší děti by snadno mohly řešit otázku, kde že se ty kruhy v našem těle nacházejí.
 ♦  Děti tomuto snadno rozumí. Boj dobra a zla v sobě samých dobře znají - proto na ně pomůcka působí. Je vhodné zakončit výzvou k přijetí Ježíše.

Máte další nápady? Použijte komentáře.