Poslušnost Bohu - pomůcka pro lekce s dětmi
Přepnout na zobrazení se styly

Naplněný život s Bohem

Tato pomůcka nám pomůže vysvětlil, že se nelze přiblížit k Bohu, když jsme prázdní nebo plní nečistoty. Zároveň však také nikdo nedokáže sám naplnit svůj život dobrým obsahem. Proto přichází Ježíš, který nám otvírá cestu k Bohu a plní nás svým Duchem Svatým. A tak zůstávají pouze dvě možnosti, buď budeme plni a s Bohem, nebo budeme prázdní či nečistí a bez Boha.

Předem si připravíme čtyři krabičky složené z A4 kancelářského papíru. Svíčku, zápalky, nějaký špinavý obsah (kamínky, hlínu ...), lahev s vodou a nějaký tác v kterém se může voda rozlít. Svíčku postavíme na tác (plech) a zapálíme.

Použití pomůcky

Máme před sebou několik věcí. Ta papírová krabička představuje nás lidi. Svíčka Boha. Voda dobrou náplň pro náš život a hlína špatnou nápň našeho života a hřích. Protože my lidé se můžeme chovat různě, máme tady různé krabičky. [vezmeme prázdnou krabičku] Tato krabička je člověk který se nenamáhá něco dělat se svým životem. Podívejte se, je úplně prázdný. Tento člověk by se moc rád dostal k Bohu, ale nechce se přitom změnit. Teď se podívejte, co se stane, když k Bohu přijde prázdný člověk. [dáme krabičku nad plamen svíčky] Takový člověk nevydrží Boží svatost. Shoří, proto se prázdný člověk nemůže přiblížit k Bohu.

Pak je tu další člověk. [krabička se špínou] Tento svůj život naplnil, ale ne něčím dobrým a hezkým. Je plný špinavých, ošklivých a zlých věcí. Může se takový člověk přilížit k Bohu? [dáme krabičku nad plamen] Nemůže! Takový člověk nemůže obstát před Boží svatostí.

Třetí člověk na to šel jinak. [vezmeme prázdnou krabičku] Tento člověk chce mít dobrý, užitečný a naplněný život a moc se o to snaží. [nalijeme do krabičky vodu] Svojí snahou se naplnil dobrými věcmi, ale chce to udělat sám. Nechce být s Bohem. Myslí si, že může být dobrý a zachránit se i bez Boha. Chvíli se může zdát, že se mu daří, ale nikdo to nevydrží. [krabička se rozmáčí a voda vyteče]

Proto zůstává jediná možnost. Čtvrtý člověk [vezmeme poslední krabičku] se nechal Bohem naplnit dobrými vecmi [nalijeme do ní vodu] a stále zůstává s Bohem. [podržíme krabičku s vodou nad plamenem svíčky] Tento člověk vydrží a obstojí. [krabička neshoří, ani se nerozmáčí]

Aplikace

Jak jsme viděli, zůstávají pouze dvě možnosti. Buď žít nenaplněný, prázdný, nebo zlý život bez Boha - protože život bez Boha nemůže vydržet být dobrý. Nebo žít dobrý a naplněný život s Bohem - protože nic prázdného, nebo nečistého se k Bohu nemůže přiblížit.

Zkušenosti

 ♦  čtvrtá krabička musí být pečlivě složená, aby voda nevytekla
 ♦  pozor aby krabička se špínou neuhasila svíčku
 ♦  předem připravte prostředí, hrozí znečištění
 ♦  nacvičte si správné držení krabičky s vodou nad svíčkou, je zásadní, aby nedošlo k jejímu poškození

Máte další nápady? Použijte komentáře.