Hřích a Bůh - pomůcka pro lekce s dětmi
Přepnout na zobrazení se styly

Opustit hřích a následovat Boha

kruhy zasuneme nastřižením do sebe

Tato pomůcka nám ukáže, jak nás svazuje hřích. A že ke svobodě, kterou nám nabízí Bůh, nestačí znát Boha - je třeba také opustit veškerý hřích. Hřích způsobí, že nemůžeme odejít s Bohem, protože nás drží při zemi.

K vytvoření pomůcky potřebujeme jeden balónek napuštěný heliem. Jeden balónek nafouknutý ústy. Kámen (nemusí být příliš velký) a nůžky. Balónky musí být zavázány provázky. Na začátku položíme balónek nafoukaný vzduchem a přivážeme jej ke kameni. Ten s heliem ponecháme zatím stranou.

Použití pomůcky

[Ukážeme pomůcku] Podívejte se tu na ten balónek. Je na tom úplně podobně jako většina z nás, lidí. Leží nízko, dole, na zemi a ještě k tomu je přivázaný k tomuto kameni. Ten kámen totiž představuje hřích. Také my, lidé se nedokážeme osvobodit, vzlétnout, být takoví jací bychom chtěli, nebo měli, být. Ale pro tento balónek - stejně jako pro nás - existuje pomoc. [ukážeme balónek s heliem] Tento balónek má nejen dost síly na to, aby létal, ale také na to, aby mohl pozvednout ten druhý. [přivážeme provázek heliového balonku k tomu druhému] Stejně tak má pro nás Pán Bůh pomoc. Dokáže nás pozvednout z naší malosti a bídy nahoru. Ale podívejte se, co se stalo. Bolónek je sice výš, je na tom o mnoho lépe, ale nelétá. [strkáme do bolónku] Proč? Protože ho dole, při zemi drží ten kámen. Znovu je to stejné jako s námi. Často se stává, že se setkáme s Pánem Bohem, připojíme se k němu, on nás pozvedne, ale přesto si ponecháváme svůj hřích. Připojili jsme se k Pánu Bohu, ale také jsme zůstali u svých hříchů. Teď jsme na tom stejně jako ten balonek. Lépe než dříve, ale stále svázaní - a tak musíme dělat zlé špatnosti. Co se musí stát aby ten bolónek létal? Musí zničit své pouto s kamenem - hříchem. [přestřihneme provaz u kamene, ale balónky podržíme v ruce] Tak i my, když chceme pravou svobodu a život jaký nám nabízí Bůh, musíme opustit svůj hřích a zničit všechno, co nás s ním spojuje. Pak teprve budeme volní k životu s Bohem. Jako ten balónek. [pustíme balónky]

Zkušenosti

 ♦  Předem ověřte, že hélium unese oba balónky.
 ♦  Ukázku dělejte dostatečně vysoko (na stole), aby byla dobře vidět a vy se nemuseli sklánět.
 ♦  Pomůcku radši mějte z dosahu dětí, aby vám do ní v průběhu nešťouchaly apod.

Máte další nápady? Použijte komentáře.