Pomůcky pro křesťanské táborové vedoucí
Přepnout na zobrazení se styly

Pro vedoucí tábora

Při organizaci křesťanských táborů jsem pokaždé záhy narazil na dvě základní potřeby, které hrají důležitou roli pro výsledky našeho snažení. První z nich je potřeba motivovat vedoucí, rodiče dětí a další lidi k modlitbám za tábor. Další z nich je potřeba sjednocení vize (představy) tábora a s tím související ujasnění si priorit. Za tímto účelem jsem vymyslel (nebo upravil) dvě pomůcky. Modlitební kalendář a takzvanou Loď tábora.

Loď tábora

Loď tábora jsem zpracoval jako grafické znázornění hlavních priorit tábora tak, aby byly snadno zapamatovatelné. Prezentoval jsem je pokaždé na prvním setkání a tiskl je na zadní stranu modlitebního kalendáře. Má sloužit k ujasnění a sjednocení priorit. Považuji ji za natolik názornou, že není třeba dále vysvětlovat.

Klikněte na obrázek vpravo pro ukázku.

1. VODA - MODLITBY

Modlitby naše i druhých je voda, do které vkládáme celou loď. Loď stojící na souši je k smíchu a uvázlá na mělčině hodna litování.

2. TRUP LODI - VZTAHY MEZI VEDOUCÍMI

Loď jejíž trup nedrží pevně pohromadě se stává pouhou hříčkou vln.

3. VELKÁ PLACHTA - DUCHOVNÍ PROGRAM

To hlavní do čeho se opře vítr, to co pomocí lan budeme směřovat tak, aby nabralo co nejvíce větru.

4. STŘEDNÍ PLACHTA - ORGANIZACE TÁBORA

Druhá plachta, jejíž pevnost budou testovat nápory větru.

5. STOŽÁRY - PŘÍPRAVA

Stožáry musí být pevné, neboť teprve na ně se ukotví plachty.

6. MALÁ PLACHTA - HRY

Také ona pomáhá udržovat směr, ale v bouři dokáže převrhnout loď.

7. VÍTR - DUCH SVATÝ

Loď může být dokonalá, posádka perfektní, moře hluboké, ale chybí-li vítr, zůstává stát v přístavu. Vítr dává pohyb a naší lodi určuje také směr.


Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha. 2 Korintským 3,4  

Modlitební kalendář

Modlitební kalendář slouží oběma účelům. Jednak motivuje vedoucí, rodiče a další lidi k modlitbám. Pokud si totiž člověk vezme takovýto kalendář, vnímá to jako slib a závazek k pravidelným modlitbám. Proto hraje důležitou roli. Modlitby jsou totiž, jak vyplývá z Lodi tábora, to nejdůležitější.

Druhý účel Modlitebního kalendáře spočívá ve sjednocení toho, za co se chceme modlit. Je vyjádřením naší vize tábora. Když porovnáte dva ukázkové kalendáře, můžete si všimnout, že jsou každý jiný.

Máte další nápady? Použijte komentáře.

Download


Kliknutím stáhnete šablonu pro vlastní loď a kalendář
Formát: .doc
Velikost: 202 kB