Životní priority - pomůcka pro lekce s dětmi
Přepnout na zobrazení se styly

Vybrané ovoce
Na co se v životě zaměříme?

Pomůcka zvláště pro mladší děti. Ukáže názorně jak velmi záleží na tom, na jaké cíle se v životě zaměříme. Lidé vždy mají všelijaké cíle a touhy čeho by v životě chtěli dosáhnout, proto se občas stává, že člověk, který si neujasnil priority, dosáhne sice vynikajících výsledků, ale v oblasti, která není nijak zásadní, zato jiné zanedbá. Hlavní myšlenkou tedy je, že v životě má člověk spoustu možností a mnohé jsou dobré i velmi dobré, avšak člověk z nich může dosáhnout pouze na některé, protože na usilování o ostatní mu nezbyde čas. Stejně je tomu i s hodnotami a hlavně charakterem člověka. Jak se bude člověk rozvíjet? Když objeví nějakou svou schopnost a oblast ve které vyniká, stane se, že se na ni zaměří a zapomene na všechny ostatní. Proč je to špatně? Protože člověk často musí opustit i dobré věci, aby zůstal čas a energie na ty nejlepší a stejně je tomu i s charakterem.

Vytiskněte si obrázky z přílohy. Důležité je zachovat jejich velikost! Takže pokud máte možnost, vytiskněte strom na A3, pokud ne, vytiskněte jeho dvě části (v příloze) na A4 (při tisku nastavte: nepřizpůsobovat tisknutelné oblasti) a poté je slepte. Vytištěná jablka vystříhejte. Pro lepší efekt použijte barevný papír. Předem pripevněte strom na nástěnku a připravte špendlíky pro jablka. Nebo podobným způsobem použijte gumovou lepicí hmotu, pokud nemáte nástěnku.

Použití pomůcky

[Ukažte na strom] To tady dneska máme pěkný strom. Ale škoda, že je takový holý. Určitě by bylo lepší, kdyby se na něm urodilo nějaké ovoce. Co myslíte, jaké by bylo nejlepší? [nechtě děti navrhovat] Ale pozor ten strom jsem tu nepověsil náhodou! Dneska vám chci totiž ukázat, že tento strom je jako my. My lidi. Jako na stromě se urodí dobré ovoce, tak i my můžeme dělat dobré a hezké věci, být dobří a šikovní. A stejně jako každému z vás chutná jiné ovoce, tak i každému člověku se zdá něco jiného dobré. Tak zkuste mi říkat nějaké dobré věci, jaký by mohl být člověk [zvláště menším dětem uveďte pro lepší pochopení příklady]. Já tu mám taková pěkná jablíčka a na ně to budeme zapisovat.
[Nechte děti navrhovat různé vlastnosti a zaměření života. Každou věc zapište na jablko a připevněte na strom. Jablka skládejte tak, aby šťopkou vyrůstala ze stromu a vzájemně se jablka nepřekrývala. Brzy se na strom nebude další vejít.] No, podívejte se! Sotva jsme tam dali pár jablíček, strom už je plný. Už se tam žádné nevejde. [Pokud se najde chytrolín, co navrhe, aby se překrývaly, vysvětlete, že když se jablka dotýkají, začnou hnít] Ještě by byla spousta dobrých nápadů, ale už je tam nemůžeme dát. A to je to, co jsem vám chtěl ukázat. Vzpomínáte si, jak jsem na začátku říkal, že ten strom je jako my lidi? Právě tak. Taky můžeme dělat spoustu dobrých věcí a o spustu dobrých věcí se snažit, můžeme se hodně snažit být dobří, ale na všechno nám nezbyde čas a síla. Proto si musíme vybrat jenom to nejdůležitější a o to se snažit. Jinak by se mohlo stát, že nám na tom stromě všechno místo zaberou méně důležité věci a na to hlavní nezbyde místo.
Co je ale nejdůležitější? V bibli to máme napsané: jmenuje se to ovoce Božího Ducha. Je tam seznam těch nejdůležitějších věcí. [Berte jedno po druhém, pokaždé vysvětlete co to pro život znamená a následně ho vyměňte s nějakým jablkem ze stromu.] Vidíte, tak se nám strom zaplnil tím nejdůležitějším a zůstalo tam akorát jedno místo [možná dvě, pokud jste úsporně skládali] na nějakou věc, kterou si můžeme vybrat. To je na každém z nás, co se nám bude líbit. Ostatní místa už jsou obsazená. Tak odteď si vzpomeňte na tenhle strom, kdykoli budete o něco usilovat, o něco se snažit. Neubírá vám ta věc místo toho nejdůležitějšího? Nejprve je třeba dát místo tomu, na čem nejvíce záleží, až pak je na nás o co se budeme snažit.

Zkušenosti

 ♦  Předem si zkuste zda umíte vysvětlit praktický význam jednotlivýc položek ovoce Božího Ducha.
 ♦  O tom jestli se tam náhodou nevejde více jablek s dětmi moc nediskutujte.

Download


Kliknutím stáhnete komplet obrázků
Formát: .zip (4x .pdf)
Velikost: 166 kB


Máte další nápady? Použijte komentáře.