Jakou máš cenu - hra
Přepnout na zobrazení se styly

Jakou máš cenu?

Tato hra nám má posloužit k tomu, abychom s dětmi mohli mluvit o tom, jak velikou cenu mají pro Boha. Ježíš neváhal zemřít, aby za ně zaplatil a vykoupil je z otroctví. Jedná se o psychologickou hru, která by se neměla začínat, pokud nevíte, jak děti budou reagovat, nebo pokud kolektiv není stabilní. Použítí této hry si pečlivě rozmyslete. Jejím nezvládnutím lze způsobit rozsáhlé škody. Dobře zvládnutá je ovšem silným zážitkem, který si budou děti pamatovat i s aplikací hodně dlouho.

Pravidla hry

[K dětem:] Máte tady přátele? Ano? A jakou cenu pro vás mají? Právě teď budete mít šanci si něco takového vyzkoušet. Postavíme se všichni do kruhu a jeden z vás půjde doprostřed. Já mu na znamení toho, že je v zajetí, svážu ruce i nohy tímto silným provazem. Jeho úkolem nebude se z těchto provazů dostat, i kdyby to pro něho bylo možné. Nebude se o to snažit. Vykoupit ho z tohoto zajetí bude úkolem vás ostatních. Jakmile ho svážu, vy můžete dávat nabídky, co uděláte, nebo dáte, abyste ho vykoupili. Měla by to být nějaká věc, která bude prospěšná pro celý tábor. Ten kdo dá nejvyšší nabídku, ten tohoto člověka vykoupí. Může mu rozvázat pouta, ale musí zaplatit cenu, kterou nabídl. Když se nenajde nikdo ochotný ho vykoupit, ten člověk zůstane půl hodiny svázaný a nesmí se uvolnit. Kdo z vás chce jít doprostřed?

Pointa hry

V Bibli se píše: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 15,13) Právě toto udělal Pán Ježíš. Je to podobné, jako jste teď právě zažili, ale mnohem větší. Každý z nás se dostal do zajetí hříchu. Byl jím svázaný a nemohl se sám vysvobodit. Ale cena za vysvobození byla vysoká: Život. Našel se však někdo, kdo byl ochoten ji zaplatit. Ježíš. Ten měl největší lásku. Tak jako vy zajatci, co jste stáli tady uprostřed, tak jsme každý z nás. Ale Ježíš zaplatil tu cenu a proto přichází k nám a jen on má právo a moc sejmout ta pouta. Dát nám svobodu, za kterou zaplatil. Zbývá pouze jedna otázka: Necháme se osvobodit? Nechnáš se ty osvobodit Ježíšem?

Zkušenosti a nápady

 ♦  Nenuťte a nepřemlouvejte nikoho, aby se šel postavit doprostřed.
 ♦  Nedopusťte, aby někdo zůstal nevykoupený.
 ♦  Vysvětlení pointy hry je třeba pro děti rozvést.