Neobyčejné táborové hry a hry do klubovny a přírody
Přepnout na zobrazení se styly

Neobyčejné hry

Seznam neobyčejných her na tábory i do klubovny

Zobrazit:
všechny
hry venku
do klubovny
skupinové
pro jednotlivce

Přetahování nohama

Příprava: Ustřihneme asi dva metry dlouhý provázek (nějaký, který neřeže) a uprostřed uděláme uzel, do kterého přivážeme ústřižek látky, nebo podobné viditelné označení středu. Na zemi pak páskou, nebo něčím podobným (křída se smaže) uděláme čáru. Natažený provázek položíme středem na čáru.

Hra: Soutěží proti sobě vždy dva hráči. Sundají si boty a ponožky (nebo mohou v ponožkách, ale oba) a postaví se na svou stranu čáry na provázek. Až vedoucí odstartuje, snaží se protivníkovi ukrást provázek. Provázku se smí dotknout pouze nohou. Nesmí překročit středovou čáru a nesmí tahat provázek za uzlem označujícím střed. Vyhraje ten, kdo dostane celý provázek na svou polovinu. Je to docela obtížné i zábavné.

Hledání dračích vajec

Příprava: Hru lze hrát i v místnosti, ale v přírodě bude zajímavější. Předem vyznačíme dračí území (velikost záleží na vás) a na tomto území schováme dračí vejce (např. skutečné vejce), které se pak skupiny budou snažit najít (musí být dobře ukryté). Všichni se sejdou před dračím územím. Každé skupině dáme 15 nafukovacích balonků, které si nafouknou a zaváží a 15 kolíčků na prádlo.

Hra: Protože draci jsou velmi nebezpeční, nelze na jejich území vstoupit bez maskování. Protože dračí kůže je tvořena barevnými šupinami lesknoucími se na slunci, bude maskování tvořit deset balonků připevněných kolíčky k oblečení. Navíc drak každou minutu otevře oči a koho spatří, toho sežehne. Proto vždy z každé skupiny vyběhne jeden maskovaný hráč. Zůstane na území jak dlouho bude chtít, ale jakmile se vrátí, musí předat maskování spoluhráči. Jeden z vedoucíh dá každou minutu zvukové znamení. Pokud v té době bude někdo na dračím území, vypadává ze hry. Vítězí skupina, která najde vejce. Nebo varianta 2: Na území je rozmístěno více vajec a vyhrává skupina, která jich má za daný časový limit nejvíce.

Dlouhé vedení

Příprava: Předem koupíme co nejdelší klubko provazu (já jsem měl 1 km). Začátek provazu přivážeme ke stromu, a pak vytvoříme nepřerušenou dráhu v obtížném lesním terénu. Provaz musí být napnutý, nesmí být nikde přivázaný a nesmí tvořit smyčku, kterou by se neprotáhl člověk. Toho dosáhneme tím, že jej budeme vést mezi stromy střídavě zprava a zleva. Vhodné je utvořit okruh a mít cíl u startu - kvůli měření času.

Hra: Startují jednotlivci v intervalu podle délky tratě (já jsem měl 5 minut). Startujícímu závadníkovi nejprve přivážeme provaz dlouhý asi 1 metr k jednomu zápěstí (neutahovat!), pak protáhneme přes natažený provaz a přivážeme k druhému zápěstí (vážeme odolnější provaz, ale stejně upozorníme závodníky, ať jej neprodřou). Vedoucí si zapíše jméno a čas startu. Po odstartování je úkolem závodníka co nejrychleji zdolat trať. Pokud rychlejší závodník dohoní soupeře, ten mu musí umožnit jej předběhnout tím, že se protáhne mezi jeho rukama (skutečně to lze bez vážných obtíží). Po doběhnutí vedoucí zapíše ke jménu čas. Pokud hrajeme na skupiny, čas jednotlivců se sčítá. Počítejte s tím, že hra je časově náročná. Interval vybíhání vynásobte počtem dětí a přičtěte čas běhu (já jsem udělal rekord 13 minut).

Volejbal s prostěradly

Příprava: Ke hře potřebujeme dvě stará prostěradla, povlečení na peřinu, nebo jiné velké kusy látky. Na volném prostranství natáhneme provaz přibližně ve výšce mezi pasem a rameny hráčů. kolem vyznačíme čtvercové hrací pole. Připravíme měkký míč (třeba částečně vyfouknutý).

Hra: V každé skupině musí být nejméně čtyči hráči. Na začátku si kapitáni střihnou o míč. Každá skupina se postaví na jednu stranu provazu a členové pevně uchopí prostěradlo po obvodu. Míč se položí skupině do prostěradla. Hráči hrají jakoby hráli volejbal, ale míč smějí házet a chytat pouze do prostěrdla. Nesmějí míčem pohybovat žádnou částí těla, ani třeba pěstí obalenou prostěradlem. Skupina, které spadne míč na zem má trestný bod.

Zásobárna vody

Příprava: Ke hře potřebujeme pouze nějakou nádobu na odměřování vody (kýbl, lahev) a místo v přírodě, kde budou nějaké kameny a zdroj vody.

Hra: Úkolem každé skupiny je postavit nádrž na vodu. Prvně stanovíme požadovaný objem - například dva kýble vody - a čas, po který má vodu udržet - podle možností daného místa 5 - 15 minut. Nádrž musí být nad zemí (nikoli vykopaná díra). Až bude skupina hotova, nalije pod dohledem vedoucího do nádrže stanovený objem vody a vyčká určený čas. V tuto dobu již nesmí nádrž opravovat. Poté začne vodu z nádrže vybírat do odměrné nádoby (lahev, kýbl). Vyhrává skupina, která z nádrže vybrala více vody. Jiná varianta: Skupiny postaví velké nádrže (např. 50 litrů) a vodu v nich usilují udržet dlouhou dobu (celý den). Po tuto dobu smějí nádrže opravovat, ale nesmí dolívat vodu.

Zrádné bažiny

Příprava: Předem si na zemi vyznačíme mříž o rozměrech asi 10 x 10 čtverců. Pro sebe na papír si nakreslíme stejnou a v ní zaznačíme jednu cestu, kterou lze mříž projít. Z každého políčka lze pokračovat vždy jen dvěma směry - nikoli úhlopříčně. Cesta se může i vracet, může mít slepé odbočky. Lze hrát i na velmi velkých polích.

Hra: Hra je vhodná pří počtu do deseti hráčů. Před polem, které představuje nebezpečnou bažinu se totiž postaví do fronty a vstupují jednotlivě. Protože neznají cestu, zkusí někam šlápnout a vedoucí buď mlčí - když stojí pevně - nebo řekne žbluňk - když zapadnou do bažiny. Každý hráč pokračuje tak dlouho, dokud nezapadne, pak bokem odejde a postaví se na konec fronty. Hráči ve frontě ji nesmí opustit - tzn. nesmí třeba stát po obvodu sítě. Tak se všichni dokola střídají, dokud nedojdou všichni na druhou stranu. Ještě platí jedno důležité pravidlo: během celé hry nesmí žádný z hráčů říci žádné slovo. Mohou vydávat zvuky, ale ne slova. Ačkoli je tato hra v zásadě nesoutěžní, hráči si ji vždy velmi užijí a dobře se baví. Hra posiluje vědomí sounáležitosti. Lze ji brát jakou poučnou: Chyby druhých nám umožní jít dál a naše vlastní chyby pomohou někomu jinému.


Přidejte hru

Jestli také znáte, nebo jste vymysleli nějakou neobyčejnou hru, pochlubte se s ní a dejte tak možnost využít ji i ostatním. Po schválení bude zveřejněna i s vaším jménem, případně odkazem na vaše stránky.